Informacija
Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
 • 1 butas - m.tel. 8 669 50 644
 • 3 butas - m.tel. 8 669 47 225
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos
Budintis globotojas

KAS YRA BUDINTIS GLOBOTOJAS?

Tai fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 21 metų ir ne vyresnis nei 65 metų. Atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus ir prižiūrintis vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

Budinčio globotojo veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymėjimą. Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus. Globos trukmė – iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą, tačiau jam gali būti nustatyta nuolatinė globa arba jis gali būti įvaikintas. Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Vaikas yra globojamas budinčio globotojo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, yra užtikrinamas vaiko fizinis ir emocinis saugumas.

Už darbą budinčiam globotojui mokamas MMA, kuris numatytas Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Vaiko išlaikymui už laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje mokama globos (rūpybos) išmoka. Pagalbos pinigai skiriami atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko amžių, vaiko pinigai, vaiko globos (rūpybos) tikslinis priedas.

  Kada budintis globotojas gali prižiūrėti vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams ;
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Budinčiam globotojui suteikiama atokvėpio paslauga 30 dienų per metus, nuolatinė Globos centro specialistų pagalba, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, informavimas.