Informacija
Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
 • 1 butas - m.tel. 8 669 50 644
 • 3 butas - m.tel. 8 669 47 225
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos
Globos centre teikiamos paslaugos

Esamoms ir būsimoms globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių šeimoms Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centre teikiamos nemokamos paslaugos:
 • Atstovavimas
 • Globos kokybės vertinimas ir rekomendacijų teikimas
 • Rekomendacijų dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis rengimas
 • Laikino atokvėpio globėjams (rūpintojams) paslaugos teikimas.
 • Intensyvios pagalbos teikimas
 • Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugos teikimas
 • Metodinė pagalba
 • socialinės konsultacijos;
 • psichologinės konsultacijos;
 • tarpininkavimas ir informavimas;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
 • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.